฿28.50   -0.25    -0.87%
ปรับปรุงเมื่อ : 15 มกราคม 2562 16:38
ราคาล่าสุด 28.50 วันก่อนหน้า 28.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,194,800 ราคาเปิด 28.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 28.25 / 290,800 ช่วงราคาระหว่างวัน 28.25 - 29.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 28.50 / 41,900 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 25.00 - 47.50

 

Chart Type