฿37.50   -2.50    -6.25%
ปรับปรุงเมื่อ : 19 ตุลาคม 2561 16:37
ราคาล่าสุด 37.50 วันก่อนหน้า 40.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9,062,800 ราคาเปิด 40.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 37.50 / 115,400 ช่วงราคาระหว่างวัน 37.50 - 40.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 38.00 / 41,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 30.00 - 51.00

 

Chart Type