เลือกภาษา : TH | EN
กราฟราคาหลักทรัพย์
฿94.25   -1.00    -1.05%
ปรับปรุงเมื่อ : 20 ตุลาคม 2560 16:39
ราคาล่าสุด 94.25 วันก่อนหน้า 95.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,099,400 ราคาเปิด 94.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 94.00 / 161,000 ช่วงราคาระหว่างวัน 93.50 - 95.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 94.25 / 118,500 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 79.75 - 130.00

 

Chart Type