เลือกภาษา : TH | EN
กราฟราคาหลักทรัพย์
฿74.00    +2.25     3.14%
ปรับปรุงเมื่อ : 20 เมษายน 2561 16:35
ราคาล่าสุด 74.00 วันก่อนหน้า 71.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,826,600 ราคาเปิด 71.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 73.75 / 19,100 ช่วงราคาระหว่างวัน 71.25 - 74.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 74.00 / 94,400 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 60.00 - 114.50

 

Chart Type