฿43.00    +0.75     1.78%
ปรับปรุงเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561 16:37
ราคาล่าสุด 43.00 วันก่อนหน้า 42.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9,866,100 ราคาเปิด 42.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 43.00 / 934,000 ช่วงราคาระหว่างวัน 42.50 - 43.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 43.25 / 320,800 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 30.00 - 52.75

 

Chart Type