เลือกภาษา : TH | EN
เอกสารนำเสนอ
AGM 2017
วันที่ :27 เมษายน 2560
เอกสารแนบ : PDF File
20170428-kce-agm2017-02.pdf
(1.49 MB. | ดาวน์โหลด 394 ครั้ง)
AGM 2016
วันที่ :28 เมษายน 2559
เอกสารแนบ : PDF File
20160429-kce-agm2016.pdf
(1.04 MB. | ดาวน์โหลด 445 ครั้ง)
AGM 2015
วันที่ :29 เมษายน 2558
เอกสารแนบ : PDF File
20150506-kce-agm2015.pdf
(2.00 MB. | ดาวน์โหลด 329 ครั้ง)
AGM 2014
วันที่ :29 เมษายน 2557
เอกสารแนบ : PDF File
20140516-KCE-AGM2014.pdf
(1.64 MB. | ดาวน์โหลด 391 ครั้ง)
AGM 2013
วันที่ :29 เมษายน 2556
เอกสารแนบ : PDF File
20130502-KCE-AGM2013.pdf
(2.07 MB. | ดาวน์โหลด 367 ครั้ง)
AGM 2012
วันที่ :08 พฤษภาคม 2555
เอกสารแนบ : PDF File
20120508-KCE-AGM2012-02.pdf
(512 KB. | ดาวน์โหลด 285 ครั้ง)
AGM 2011
วันที่ :28 เมษายน 2554
เอกสารแนบ : PDF File
slide_agm2011.pdf
(448 KB. | ดาวน์โหลด 249 ครั้ง)
Opportunity Day 4Q 2010
วันที่ :11 มีนาคม 2554
เอกสารแนบ : PDF File
slide_oppday11march2011.pdf
(1.54 MB. | ดาวน์โหลด 437 ครั้ง)
Analyst Meeting 4Q 2010
วันที่ :03 มีนาคม 2554
เอกสารแนบ : PDF File
Analyst3March2011.pdf
(2.18 MB. | ดาวน์โหลด 325 ครั้ง)
Opportunity Day 4Q 2009
วันที่ :15 มีนาคม 2553
เอกสารแนบ : PDF File
slide_oppday15march2010.pdf
(3.87 MB. | ดาวน์โหลด 338 ครั้ง)