วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
6 พฤศจิกายน 2561 - งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 -
7 สิงหาคม 2561 - งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 -
8 พฤษภาคม 2561 - งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 -
26 เมษายน 2561 15.00 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35/2561 ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
27 เมษายน 2560 15.00 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34/2560 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
28 เมษายน 2559 15.00 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33/2559 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
29 เมษายน 2558 15.00 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2558 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
17 กุมภาพันธ์ 2558 - งบการเงินรายปี 2557 -
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
11 พฤศจิกายน 2557 - งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 -
4 กันยายน 2557 - วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล -
5 สิงหาคม 2557 - งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 -
15 พฤษภาคม 2557 - วันจ่ายเงินปันผล -
6 พฤษภาคม 2557 - งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 -
29 เมษายน 2557 15.00 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31/2557 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
28 กุมภาพันธ์ 2557 - งบการเงินรายปี 2556 -
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
12 พฤศจิกายน 2556 - งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 -
6 กันยายน 2556 - วันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล -
8 สิงหาคม 2556 - งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 -
15 พฤษภาคม 2556 - วันจ่ายเงินปันผล -
9 พฤษภาคม 2556 - งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 -
29 เมษายน 2556 15.00 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ห้องบอลลูม บี ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน สุขุมวิท
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
10 พฤษภาคม 2555 - วันจ่ายเงินปันผล -
27 เมษายน 2555 15.00 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2555 ณ ห้อง บอลรูม บี ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
เลขที่ 259 สุขุมวิทซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
3 เมษายน 2555 - วันบันทึกเงินปันผล -
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
31 ธันวาคม 2554 - วันสุดท้ายที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับปี 2554 -
16 กันยายน 2554 - วันจ่ายเงินปันผลระหว่างการ -
1 กันยายน 2554 - วันบันทึกเงินปันผลระหว่างการ -
30 มิถุนายน 2554 - วันสุดท้ายที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลงวดครึ่งแรกของปี 2554 -
27 พฤษภาคม 2554 - วันจ่ายเงินปันผล -
28 เมษายน 2554 15.00 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2554 -
11 มีนาคม 2554 - วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
14 ตุลาคม 2553 15.30 – 17.00 งานพบปะนักวิเคราะห์ สำนักงานเคซีอี อาคารว่องวานิช พระราม 9
16 กันยายน 2553 - วันจ่ายเงินปันผลระหว่างการ -
1 กันยายน2553 - วันบันทึกเงินปันผลระหว่างการ -
30 สิงหาคม 2553 - วันสุดท้ายที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลงวดตรึ่งแรกของปี 2553 -
15 กรกฎาคม2553 15.00-17.00 งานพบปะนักวิเคราะห์ สำนักงานเคซีอี อาคารว่องวานิช พระราม 9
27 พฤษภาคม2553 - วันจ่ายเงินปันผล -
29 เมษายน 2553 15.00 งานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 27/2553 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดา
31 มีนาคม 2553 - วันบันทึกเงินปันผล -
29 มีนาคม2553 - วันสุดท้ายที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับปี 2552 -
15 มีนาคม 2553 9.00-10.30 วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 มีนาคม 2553 14.30-17.00 งานประชุมนักวิเคราะห์สรุปผลปี 2552 เวสตินแกรนด์ สุขุมวิท
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
7 ตุลาคม 2552 14.00 งานพบปะนักวิเคราะห์ เคซีอี ออฟฟิศ อาคารว่องวานิช พระราม 9
19 สิงหาคม 2552 14.30-17.00 งานประชุมนักวิเคราะห์สรุปผลปี 2552 Westin Grande Sukhumvit
29 เมษายน 2552 15.00 งานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 26/2552 โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์
5 มีนาคม 2552 14.30-17.00 งานประชุมนักวิเคราะห์สรุปผลปี 2550 โรงแรมเชอราตัน
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
10 กันยายน 2551 - งานพบปะนักวิเคราะห์ เคซีอี ออฟฟิศ อาคารว่องวานิช พระราม 9
28 พฤษภาคม 2551 - งานประชุมนักวิเคราะห์สรุปผลปี 2551 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
28 พฤษภาคม 2551 15.00 วันจ่ายเงินปันผล -
29 เมษายน 2551 14.30-17.00 งานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 25/ 2551 โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์
9 เมษายน 2551 - ลงทะเบียนปิดสมุด -
3 เมษายน 2551 15.00-17.00 วันสุดท้ายที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับปี 2550 -
10 มกราคม 2551 10.30 สื่อเยี่ยมชมบริษัท โรงงานเคซีอี อยุธยา
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
23 พฤศจิกายน 2550 10.30-12.00 งานประชุมนักวิเคราะห์สรุปผลปี 2549 โรงแรมเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
5 กันยายน 2550 15.00 งานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 25/2550 ออฟฟิศ เคซีอี อาคารว่องวานิช
13 มิถุนายน 2550 15.00 งานเสนอสถาบันนักลงทุน ห้องประชุม ดีบีเอส วิคเกอร์
30 เมษายน 2550 14.00 งานพบปะนักวิเคราะห์ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์
2 มีนาคม 2550 15.00-17.00 งานประชุมนักวิเคราะห์สรุปผลปี 2551 โรงงานเคซีอี ลาดกระบัง
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
17 พฤศจิกายน 2549 9.00 งานประชุมนักวิเคราะห์ โรงงานเคซีอี อยุธยา
21 กรกฎาคม 2549 9.00 งานประชุมนักวิเคราะห์สรุปผลปี 2549 โรงงานเคซีอี ลาดกระบัง
27 เมษายน 2549 15.00 งานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 24/2549 โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์
4 เมษายน 2549 10.30 งานสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2549 โรงงานเคซีอี อยุธยา
10 กุมภาพันธ์ 2549 9.00-12.00 งานส่งเสริมการลงทุน โรงงานเคซีอี อยุธยา