ชื่อ ตำแหน่ง ข้อมูลการติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศลยา ณ สงขลา ผู้อำนวยการ
วิจัย
อีเมลล์ : solaya.n@kimeng.co.th
โทรศัพท์ : 02-6586300
โทรสาร : 02-6586381
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
คุณมินทรา รัตยภาส นักวิเคราะห์
วิเคราะห์หลักทรัพย์
อีเมลล์ : mintrar@kks.co.th
โทรศัพท์ : 02-6802941
โทรสาร :
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด
คุณเพลินใจ จิระจรัส นักวิเคราะห์อาวุโส
วิจัย
อีเมลล์ : ploenjai.jirajarus@th.nomura.com
โทรศัพท์ : 02-638-5772
โทรสาร : 02-285-0083
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ จำกัด
คุณสมบัติ เอกวรรณพัฒนา นักวิเคราะห์ อีเมลล์ : sombata@th.dbsvickers.com
โทรศัพท์ : 02-6597000 ต่อ 5010
โทรสาร : 02-6461140
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์
อีเมลล์ : sittidath.prasertrungruang@krungsrisecurities.com
โทรศัพท์ : 02-6597000 ต่อ 5010
โทรสาร : 02-6461103
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด
คุณสุรีย์พร ทีวะสุเวทย์ นักวิเคราะห์
วิเคราะหลักทรัพย์
อีเมลล์ : sureeporn.t@fnsyrus.com
โทรศัพท์ : 02-6469972
โทรสาร : 02-6469994
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ จำกัด
คุณศิริลักษณ์ ปฎิประภา ผู้อำนวยการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์
อีเมลล์ : siriluck@merchant.co.th
โทรศัพท์ : 02-2318555 ต่อ 8526
โทรสาร : 02-2318559
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
คุณนารี อภิเศวตกานต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์
อีเมลล์ : nareea@phillip.co.th
โทรศัพท์ : 02-6351700 ต่อ 484
โทรสาร : 02-2680921
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด
คุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส
วิจัย
อีเมลล์ : usanee@asiaplus.co.th
โทรศัพท์ : 02-2851666
โทรสาร : 02-6796983
คุณฺธิปธวัช สุวรรณธำมรงค์   อีเมลล์ : thiptawat@asiaplus.co.th
โทรศัพท์ : 02-2851666
โทรสาร : 02-6796983
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด
คุณปัญญกิตต์ เชาว์หมู่ นักวิเคราะห์อาวุโส
วิจัย
อีเมลล์ : panyakit.ch@ssec-online.com
โทรศัพท์ : 02-6273100 ต่อ 2485
โทรสาร : 02-2633004
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
คุณณัฐพล คำนวนผล นักวิเคราะห์อาวุโส
วิเคราะห์หลักทรัพย์
อีเมลล์ : nuttaponku@unitedsec.com
โทรศัพท์ : 02-6528220
โทรสาร : 02-6547679
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
คุณกิจพล ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์
อีเมลล์ : kitpon@trinitythai.com
โทรศัพท์ : 02-2863999 ต่อ 504
โทรสาร : 02-6709312
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด
คุณวรายุ วัฒนศิริ นักวิเคราะห์
วิเคราะห์หลักทรัพย์
อีเมลล์ : varayuwa@asl.co.th
โทรศัพท์ : 02-2057000 ต่อ 406
โทรสาร :
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
จักร เรืองสินภิญญา นักวิเคราะห์
วิเคราะห์หลักทรัพย์
อีเมลล์ : chak.reu@thanachartsec.co.th
โทรศัพท์ : 02-6174965
โทรสาร :
ชัชชวิน เลิศอภิรักษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ อีเมลล์ : chatchawin.ler@thanachartsec.co.th
โทรศัพท์ : 02-6174981
โทรสาร :
บริษัท เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
คุณณัฐวุฒิ ทวีชัย นักวิเคราะห์
วิเคราะห์หลักทรัพย์
อีเมลล์ : nuttavut@mfcfund.com
โทรศัพท์ : 02-6492452, 089-1156100
โทรสาร :
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด
คุณดวงนภา แซ่จันทร์ ผู้จัดการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์
อีเมลล์ : doungnapa@uobkayhian.co.th
โทรศัพท์ : 02-6598000
โทรสาร : 02-6273480
SCB Securities Company Limited
Thanatip Wongsiwakul Asst. Vice President
Research Revision
อีเมลล์ : naratip.wongsiwarangkoon@scb.co.th
โทรศัพท์ : 02-9491000 ต่อ 1019
โทรสาร :